Mérlegelj! Objektíven a "másik" és a saját nyelvtan könyvről

2019-03-31
Olasz nyelvtanulás , Olasz nyelvtanulás, olasz nyelvtan
, , , , , ,
0

Mindenki, aki belevág az olasz nyelvtanulásba, előbb-utóbb azzal a kérdéssel is szembesülni fog, hogy melyik könyvből tanuljon.

Sajnos olasz nyelvkönyvekből nem lehet Dunát rekeszteni.
Hogy miből tanuljunk, és ne csak a könyvekre főkuszáljunk, arról ebben a bejegyzésben már írtam.

Az alábbi bejegyzésben objektíven összehasonlítottam két nyelvtan könyvet, mindenki döntse el, hogy hosszú távon – hiszen egy nyelvtanulás soha 1-2 hetes vagy hónapos projekt – melyik opció lesz számára a megfelelő.

 

A „másik” nyelvtan könyv  Az olasz nyelvtan lépésről lépésre nyelvtan lexikon 
Teljes ára  5.690 Ft 16.000 Ft
Oldalszáma  320 460
Mérete  A5 B5
Kötése Puha borító, ragasztott
Szét fog esni rövid használat után.
Kemény fedél, fűzött
Nyúzhatod, nem fog szétesni
Szintje  A1-B2

Legalábbis ezt ígérik, de olvasd végig és meg fogod érteni, hogy ez miért nem igaz. 

A1-C1

Teljesen kezdő szinttől egészen felsőfokig mindent tartalmaz a könyv.

Módszere Interaktív.
Ez a fenti jelző abban merül ki, hogy oldalakon keresztül a témához nem illő hatalmas képekkel van tele a könyv.
Jobb agyféltekés. 
Minden nyelvtani egységet (2 igeidő összehasonlítása, részes, tárgyas, visszaható, részelő, kombinált névmások) egységes színezése mindkét nyelven, minden mondatban.
Tematikája  Egyes helyeken zavaros, követhetetlenül csapong, logikátlan. A lexikon teljes tartalomjegyzéke feltöltésre került, az alábbi linkre kattintva megtekinthető:
https://olasznyelvtan.hu/belelapozok/
Példamondatok száma Mivel a könyv nincs  a birtokomban, csak egy könyvesboltban jegyzetelgettem ki a tulajdonságait, pontosan nem tudom, de 300-400 körülire saccolom. 4.471 példamondat 
Színek  Adott nyelvtant kiemel azonos színnel, illetve 2-3 színt használ. 15 szín az egész könyvben, a színek használata egységes, áttekinthető és követhető mindkét nyelvben.
Ábrák  A témákat oda nem illő, 2 oldalas ábrák választják el (biztosítótűk, franciakulcs, tehén, festett tojás, kötött sapka stb.) és minden anyagrésznél is sok a kép.

Miből tanulod meg a nyelvtant?

Ha van magyarázat, ha ott vannak a kivétel igék, ha ott van sok-sok példamondat, a nyelvtant minden aspektusból körbejárva, vagy ha a témához nem igazán illően látsz egy síró gyereket vagy egy kutyát? 

A témákat nem választja el ábra, kép; egyszerűen új oldalon találhatod azokat.

Minden egyes nyelvtani résznél a példamondatok táblázatban szerepelnek.

Ábra a kivétel igék, az -isc-es igék, az elöljárószavak és az óra elsajátítását segíti.

Elválasztó, 1-1 oldal a szintek között található:
A1-A2, B1-B2, C1.

Néhány fejezet összehasonlítása    a teljesség igénye nélkül 
Névelős elöljárószók Csak a táblázatot tartalmazza, minden magyarázat és példamondatok nélkül. 

Önmagában a táblázat nem elég, hogy megértsd, milyen helyzetekben használjuk a névelős elöljárószókat.

15 oldalon keresztül részletesen elmagyarázza az elöljárószók használatát, a névelős elöljárószavakat és mindegyikre minden névelővel minimum 1, de az esetek zömében 2 teljes példamondatot tartalmaz. 

Ezen felül a könyv tartalmazza a legfontosabb igei vonzatokat (közel 200 ige) 6 oldalon keresztül

Összetett és kivétel főnevek 3-4 példa  4 oldalon, több mint 100 példa.
Melléknév fokozása
Határozók 
22 példamondat A melléknév és fokozása, csonkuló melléknevek, összehasonlítás: 13 oldalon keresztül vannak a táblázatok és a példamondatok.

A határozószók egy külön alfejezet, 3 oldalnyi magyarázat és példamondatok. 

Birtokos névmás  2 példamondat 

A birtokviszonyról szó sem esik.

Birtokos névmás és birtokviszony kifejezése: 3,5 oldal tele példamondatokkal.
Mutatónévmás  Csak felsorolás, nincs egyetlen példamondat sem. 1,5 oldal, példamondatokkal.
A téma minden aspektusból körbejárva.
Kérdőszavak  Csak 5 kérdőszót tartalmaz, tehát erősen hiányos ez az anyagrész is. 15 kérdőszó, példamondatokkal, ezek a kérdőszavak 25 magyar kérdőszónak felelnek meg.
Visszaható névmás  Felsorolás szinten sem említ néhány igénél többet.

Példamondat: 1-1 módbeli segédigés és módbeli segédige nélküli mondat. 

A visszaható névmást és a visszaható igéket, mivel egy témakör, egyszerre tanítja. 5,5 oldalon keresztül 5 különböző módbeli segédigével bővített mondatban is.

A legfontosabb 40 visszaható igét felsorolja. Megtanítja a tárgyas igéből képzett visszaható használatát is, minden igeidőben.
Csak jelen időben ez közel 3 oldal.
Elöljárószók  A névelős elöljárószóknál kellene megtanulni az elöljárószókat.

Ebben a fejezetben is erősen hiányos az elöljárószavak felsorolása, valamint egész mondatokba nem foglalja ezeket, csakis félmondatokba.

Mint a névelős elöljárószóknál említettem, logikailag összetartozó anyagrész, így egyben tanítja.

Az elöljárószavakat határozók alapján is csoportosítja és mindegyikra van példamondat:
helyhatározó, időhatározó, okhatározó, célhatározó, részeshatározó, eredethatározó, módhatározó, eszközhatározó, társhatározó, mértékhatározó.

Ige
Ige fajtái 
Zavaros és ömlesztve van minden információ.

Általános alany, igeidők, igemódok, visszaható ige – mindez 25 oldalon egy fedél alatt.

Jelen időben megtanítja a könyv a teljes bővített mondatok használatát. 
Ezt a logikát viszi végig a következő igeidőkben  és igemódokban is. Mindenhol a nyelvtant egységesen színezi, és mindenhol több tíz, adott esetben több száz példamondat is van, valamint a mondatokat bővíti az 5 módbeli segédigék mindegyikével.
Komplex tudást ad át, hogy a nyelvtanulónak ne legyenek kétségei az igék és a bővítmények használatával kapcsolatban sem. 
Igék alakjai  Zavaros és ömlesztett ez az anyagrész is.

30 oldalon az -are, -ere,- ire, visszaható igék, aktív és passzív szerkezet.

Példamondatok szinte nincsenek.

A 45 legfontosabb -isc-es ige felsorolva.

A legfontosabb 40 visszaható ige felsorolva.

A legfontosabb 20 tárgyatlan ige felsorolva.

A passzív szerkezet képzését (essere, venire, andare és bisogna igékkel) 16 oldalon keresztül tanítja a könyv.

Rendhagyó igék 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Az összes igeidőre és igemódra 21 igét 1-1 táblázatba sűrít és innen kell kiokoskodni, hogy hogyan ragozandó az adott ige.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hogy honnan kellene tudni a többi ige ragozását, arról fogalmam sincs.
Jelen idő: a legfontosabb 33 kivétel ige végig ragozva.

Múlt idő: a legfontosabb 75 participio felsorolva és példamondatba helyezve.

Gerundio: a 8 legfontosabb kivétel ige felsorolva.

Imperfetto:  a 9 legfontosabb kivétel ige végig ragozva.

Remoto: a legfontosabb 85 kivétel ige felsorolva és ragozva.

Jövő idő: a legfontosabb 24 ige ragozva.

Feltételes mód: a legfontosabb 24 ige ragozva.

Kötőmód jelen idő: a legfontosabb 21 ige ragozva.

Kötőmód imperfetto: a legfontosabb 10 ige ragozva.

Felszólító mód: a legfontosabb 19 ige ragozva.

Igeidők  Homályos és strukturálatlan. 

Minden igeidőre 2 oldalt szán a könyv. 
Ebből kellene felkészülni akár a B2-es nyelvvizsgára is?

0 magyarázat
0 igeidő képzés
0 kivétel igék

Néhány példamondat a levegőben.

Csak a közelmúlt igeidőt 68 oldalon keresztül tanítja, minden aspektusból körbejárja.
Minden eshetőséget elmagyaráz, mert az összetett múlt időket erre építi a könyv a továbbiakban.
Kötőmód Strukturálatlan.
Nem magyarázza el világosan, hogy pontosan mire használjuk és az is hiányos, hogy mikor.Nem tartalmazza a kivétel igéket.

Nem tartalmazza a 4 kötőmód esetét és alakját,  és azt sem, hogy jövő időben hogyan alkalmazható. Kevés példamondat, az is csak jelen időben.
76 igével, általános alannyal, kötőszóval magyarázza el a könyv a kötőmód használatát. 

Külön kitér arra, ahol tilos kötőmódot használni.

30 oldalon keresztül magyarázza jelenből jövőbe, jelenbe és múltba, valamint múltból jövőbe, jelenbe és múltba a kötőmódos mondatok használatát és képzését.

Felszólító mód  1 oldallal letudja. 
Ennél bonyolultabb ez a témakör is.
A tiltást nem tanítja. 
6 oldalon keresztül, névmásokkal is bővített mondatokban tanítja a könyv.

A tiltás 1,5 oldalas anyagrész.

Feltételes mód  Minden magyarázat, igeragozás, kivétel igék felsorolása nélkül.
Mindösszesen 6 példamondat. A teljes feltételes szerkezet nincs a könyvben. 
A könyv 8 oldalon keresztül tanítja  a feltételes mondatot jelen és múlt időben.

A teljes feltételes szerkezetet – bővített mondatok keretében is – 16 oldalon át

Gerundio  2 oldallal elintézi az egészet, ennél ez a témakör sokkal összetettebb. 18 oldalon keresztül, komplex bővített mondatokkal magyaráz a könyv, valamint a fejezet végén van egy olasz-angol összefoglalás is.
Szósorrend  Nem értem, miért nem ezzel kezdi, miért került a 292. oldalra. Rögtön a könyv elején található, hiszen a sorrend ismerete nélkül hogyan képzed a mondatokat?
Névmások

Függő beszéd

Műveltetés

Magázás 


Nem magyarázza el
az alanyi névmás kiemelését.
Nem magyarázza el világosan a tárgyas névmás (hangsúlyos és hangsúlytalan) használatát.
Nem magyarázza el világosan a részes névmás (hangsúlyos és hangsúlytalan használatát).
Nem magyarázza el a részelő használatát.
Nem magyarázza el a kombinált névmás használatát.
Nem magyarázza el a magázást. Hogy fogsz egy nyelvvizsgán a tanárral beszélgetni?
Nem említi a műveltető igék használatát.
Nem említi a függő beszédet.
Költői a kérdésem:
ha egy B2-es könyvből nem tudsz felkészülni úgy, hogy az alábbi, igen egyszerű mondatot el tudd mondani, valóban B2-es szintű-e a könyv?
Alanyi névmás és hangsúlyozása: 1 teljes oldal példamondatokkal.

Tárgyas névmás: 8 oldalon keresztül, minden aspektusból körbejárva ( hangsúlyos, hangsúlytalan, 5 különböző módbeli segédigével bővített mondatban is).

Részes névmás: 6 oldalon keresztül, minden aspektusból körbejárva ( hangsúlyos, hangsúlytalan, 5 különböző módbeli segédigével bővített mondatban is).

Kombinált névmások: 10 oldalon keresztül (részes, tárgyas, visszaható, részelő, 5 különböző módbeli segédigével bővített mondatban is).

A magázást 2 oldalon keresztül tanítja.

A műveltetést 5 oldalon keresztül tanítja.

A függő beszédet 23 oldalon keresztül tanítja.


Aki hezitálna, IDE kattintva tud beleolvasni a könyvbe ,  ITT pedig  a módszereimről lehet bővebben olvasni.

A nyelvtan lexikont ITT lehet megrendelni.

Mindenkinek eredményes olasz tanulást kívánok! 🙂

Tetszett a bejegyzés? Oszd meg ismerőseiddel!

Related Posts

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük